بخشیدن ... با هم میتوانیم تفاوت را رقم بزنیم!

هم اکنون اهداء کنید

آخرین کمپین ها

آخرین کمپین های ما

test
مقدار جمع آوری شده: ۰ تومان
هدف: ۴۹۹۹۸ تومان

test

تهران
۱۳۹۸/۱/۲۲

هم اکنون اهداء کنید!

تهیه جهیزیه
مقدار جمع آوری شده: ۲۱۰۰ تومان
هدف: ۱۰۰۰۰ تومان

تهیه جهیزیه

تهران
۱۳۹۷/۲/۲۶

هم اکنون اهداء کنید!

کمک به مدارس در مناطق محروم
مقدار جمع آوری شده: ۱۰۰ تومان
هدف: ۱۶۵۰۰ تومان

کمک به مدارس در مناطق محروم

تهران
۱۳۹۷/۲/۲۶

هم اکنون اهداء کنید!

برای نجات آینده کودکان با هدیه: دیدن همه ی کمپین ها

آخرین کمک های پرداختی

کاربران اهداء کننده

مدیریت

پرداختی: ۱۰۰۰ تومان

Mrillqh neamti

پرداختی: ۱۰۰۰ تومان

سیدحمزه فاضلی

پرداختی: ۱۰۰ تومان

name

پرداختی: ۱۰۰ تومان

نظر مردم

کاربران پشتیبانان چه می گویند؟

آخرین پست ها

مشاهده ی همه ی پست ها

گالری

اتفاقات گزارش تصویری از مناطق سیل زده آذربایجان غربی
حیوانات حمایت از حیوانات
تجارت مشارکت در پروژه های استارت آپ

مشاهده ی همه ی گالری ها