همه ی کمپین ها

حمایت از محیط زیست
مقدار جمع آوری شده: ۰ تومان
هدف: ۲۳۴ تومان

حمایت از محیط زیست

تهران
۱۳۹۷/۲/۲۳

کمپین پایان یافته است!

خیریه ماهان
مقدار جمع آوری شده: ۰ تومان
هدف: ۳۴۰۰۰ تومان

خیریه ماهان

تهران
۱۳۹۷/۳/۱۸

کمپین پایان یافته است!

کمک به کودکان کار
مقدار جمع آوری شده: ۰ تومان
هدف: ۳۵۰۰۰ تومان

کمک به کودکان کار

تهران
۱۳۹۷/۳/۱۸

کمپین پایان یافته است!

کمک به مدارس در مناطق محروم
مقدار جمع آوری شده: ۱۰۰ تومان
هدف: ۱۶۵۰۰ تومان

کمک به مدارس در مناطق محروم

تهران
۱۳۹۷/۲/۲۶

هم اکنون کمک کنید

تهیه جهیزیه
مقدار جمع آوری شده: ۲۱۰۰ تومان
هدف: ۱۰۰۰۰ تومان

تهیه جهیزیه

تهران
۱۳۹۷/۲/۲۶

هم اکنون کمک کنید

test
مقدار جمع آوری شده: ۰ تومان
هدف: ۴۹۹۹۸ تومان

test

تهران
۱۳۹۸/۱/۲۲

هم اکنون کمک کنید